Ρολό φυσαλίδες με χαρτί, Αεροχάρτ 1m x 80m

70.00

Αεροχάρτ, ρολό φυσαλίδες με χαρτί, ελαφρύ 1m x 80m